Očkovací kalendář

VěkNemoc
1. dávka hexavakcíny
od 9. týdne
Záškrt, tetanus, dávivý kašel, invazivní onemocnění vyvolané původcem Haemophilus influenzae b, přenosná dětská obrna a virová hepatitida B
2. dávka hexavakcíny
1 měsíc po 1. dávce
3. dávka hexavakcíny
1 měsíc po 2. dávce
4. dávka hexavakcíny
6 měsíců po 3. dávce, ale nejpozději před 18. měsícem života
15. měsícSpalničky, příušnice, zarděnky (1. dávka)
21. až 25. měsícSpalničky, příušnice, zarděnky (přeočkování v min. odstupu 6 až 10 měsíců, horní věková hranice není omezená)
5. až 6. rokZáškrt, tetanus, dávivý kašel (přeočkování)
10. až 11. rokDětská přenosná obrna, záškrt, tetanus, černý kašel (přeočkování)
12. až 13. rokVirová hepatitida typu B (pouze u dětí, které nebyly očkovány v prvních měsících života) - 3 dávky v rozestupu 0, 1 a 6 měsíců
25. až 26. rokTetanus (přeočkování, další vždy po 10 letech)