Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Přihláška do MŠ100,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz300,- Kč
Přihláška do učebního oboru, na SŠ, VŠ100,- Kč
Lékařské vyšetření pro sportovní průkaz, plavecký výcvik, sportovní akce100,- Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory100,- Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání300,- Kč
Brigády100,- Kč
Zdravotní, potravinový průkaz300,- Kč
Zbrojní pas500,- Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu200,- Kč
Potvrzení do zahraničí200,- Kč
Lékařská prohlídka pro posudkové účely soc. zabezpečení na vlastní žádost200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost200,- Kč
Výpisy, zprávy, potvrzení pro orgány činné v trestním řízení na vlastní žádost200,- Kč
Výpis pro pojišťovnu s individuální prohlídkou a záznamem chorob zas poslední 3 roky300,- Kč
Odeslání zdrav. dokumentace včetně poštovného50,- Kč
Svářečský průkaz300,- Kč
Kosmetické výkony – nastřelení náušnic
– jedna náušnice300,- Kč
– obě náušnice600,- Kč
Aplikace nepovinného očkování200,- Kč
Vystavení náhradního dokladu (očk. průkazu, JPP)50,- Kč